ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ”

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.