Ενημέρωση για εξυπηρέτηση συναδέλφων μετά την παύση λειτουργίας του φωτοτυπικού κέντρου στο υπόγειο

Ο ΔΣΘ ενημερώνει τα μέλη του ότι το φωτοτυπικό κέντρο που λειτουργούσε στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου σταμάτησε τη λειτουργία του λόγω λήξης της σύμβασης μίσθωσης με το ΤΑΧΔΙΚ, καθώς το ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ (υπό την προηγούμενη σύνθεσή του) δεν αποδέχθηκε το αίτημα παράτασης της μίσθωσης. Η Διοίκηση του Μεγάρου και ο ΔΣΘ έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για την εκ νέου εκμίσθωση του χώρου σε αντίστοιχη επιχείρηση.

Μέχρι την επαναλειτουργία του φωτοτυπικού κέντρου, ο ΔΣΘ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων, θα φροντίσει για την αποστολή των δικαστικών αποφάσεων με e-mail, που θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε συναδέλφου, μετά από σχετική αίτηση που θα υποβάλλεται στη Γραμματεία του Αρχείου. Επίσης, για τη χορήγηση αντιγράφων όλων των υπολοίπων εγγράφων (προτάσεις, σχετικά, ποινικές δικογραφίες κλπ.) οι συνάδελφοι θα εξυπηρετούνται από φωτοτυπικό κέντρο έναντι του Δικαστικού Μεγάρου, σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Αρχείου.