Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 29.1.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:6877/29.1.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Με την εν λόγω ΚΥΑ θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου) και επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή, οι οποίες ισχύουν από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Επισημαίνεται ότι με τις ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ και σε αντίθεση με την προηγούμενη, δεν αναστέλλεται η λειτουργία του ΣτΕ και συνεπώς διεξάγονται όλες οι δίκες ενώπιόν του.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ               ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

 

Συνημμένα αρχεία: