Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 27.2.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 12639/27.2.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Με την εν λόγω ΚΥΑ θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα με την παρ. 1Β. Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης παραμένει στο 2ο επίπεδο (αυξημένου κινδύνου). Με βάση τις ρυθμίσεις για το επίπεδο αυτό δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή στη λειτουργία των Δικαστηρίων, Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς επαναλαμβάνονται οι ίδιες με την προηγούμενη ΚΥΑ ρυθμίσεις αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή, οι οποίες ισχύουν από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να δείτε τη νέα ΚΥΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ               ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ