Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 23.1.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:4992/23.1.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Με την εν λόγω ΚΥΑ επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή, οι οποίες ισχύουν από τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Με τη νέα ΚΥΑ αποσαφηνίζεται ότι οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν ειδικούς νόμους που δικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας, καθώς και δίκες του πρώτου βαθμού του Ν. 3869/2010 και του αρ. 1 Ν. 4745/2020 διεξάγονται μόνον εφόσον υποβληθεί την προτεραία έγγραφη δήλωση όλων των μερών ότι η υπόθεση θα συζητηθεί χωρίς μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Αυτό προκύπτει ευθέως από το γράμμα της νέας ΚΥΑ (βλ. παρ. 5 υποπερ. βη’).

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Σύνδεσμος για ΚΥΑ: https://www.dsth.gr/documents/10180/4d99852c-334e-459f-b760-f8e6215ad83e

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                                    ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Συνημμένα αρχεία: