Ενημέρωση: Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών

Ενημέρωση:

Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης-ανανέωσης άδειας διαμονής στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους

Συνημμένα αρχεία: