Ενημέρωση απο το κατάστημα κράτησης Λάρισας σχετικά με την είσοδο των δικηγόρων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: