Ενημέρωση απο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.