Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στον ανακαθορισμό της εσωτερικής διάρθρωσης των Δ.Ο.Υ. που ισχύει από 15-9-2013

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: