ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.