Έγγραφο Προέδρου Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την κακοκαιρία

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.