Έγγραφο που αφορά τη Νομική Βοήθεια

Σας αποστέλλουμε το έγγραφο που έστειλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στους προϊσταμένους του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προς γνώση σας και ενδεχόμενη χρήση του