ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΑΔΕ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.