ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ..

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, προς διευκόλυνση των μελών του, ξεκίνησε τη λειτουργία του κέντρου ψηφιοποίησης αντιγράφων στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου (έναντι Ταχυδρομείου).

Οι συνάδελφοι λαμβάνουν τα προς ψηφιοποίηση έγγραφα από την γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου και τα προσκομίζουν στο κέντρο ψηφιοποίησης εγγράφων του Δ.Σ.Θ. μαζί με το USB stick στο οποίο θα αποθηκευτούν τα σχετικά, αφού σαρωθούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δ.Σ.Θ.

           Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                           Πέτρος Ε. Σαμαράς