ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έθεσε σε λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή/υπηρεσία παροχής ψηφιακών πιστοποιητικών δημοτολογίου και αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων προς όλα τα μέλη του Δικηγορικών Συλλόγων για λογαριασμό των εντολέων τους. Η είσοδος στη διαδικτυακή υπηρεσία , η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/ γίνεται με διαπιστευτήρια  Taxisnet  και η αυθεντικοποίηση  της δικηγορικής ιδιότητας πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας μητρώου/πρόσβασης , η οποία παρέχεται από την Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων ,με την καταχώρηση του ονόματος χρήστη(username) και του συνθηματικού (password) της Ολομέλειας . Κατά την καταχώρηση του  username θα πρέπει να προστίθεται στην αρχή αυτού  το γράμμα L .

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                                Π.ΣΑΜΑΡΑΣ