Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονιίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: