Έναρξη λειτουργίας Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης