Έναρξη λειτουργίας από 11 Μαρτίου 2011 της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] που απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ **SOS* 15900*

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ **[email protected] *


Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας από σήμερα 11 Μαρτίου 2011 της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] .

Η γραμμή SOS απευθύνεται σε γυναίκες θύματα βίας.
Είναι πανελλαδικής εμβέλειας, 24ωρης λειτουργίας 365 μέρες το χρόνο, με αστική χρέωση
Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί/ές επιστήμονες που θα παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας.
Η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε θύματα όλων των μορφών βίας λόγω φύλου.
Η λειτουργία της γραμμής θα γνωστοποιηθεί στο ευρύ κοινό μέσω τηλεοπτικού μηνύματος με τίτλο «Η τελευταία φορά», το οποίο θα προβληθεί ως κοινωνικό μήνυμα από μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς. Βρίσκεται αναρτημένο στη ιστοσελίδα (www.isotita.gr).

Η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής SOS εντάσσεται σε ένα σύνολο προγραμματισμένων δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει και τη δημιουργία 14 Συμβουλευτικών Κέντρων και 14 Ξενώνων στις Πρωτεύουσες των Περιφερειών, καθώς και καμπάνια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την πρόληψη του φαινομένου.
Η γραμμή SOS και οι άλλες δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας κατά των γυναικών αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα του *Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των φύλων 2010-2013, που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010.