Έναρξη διαδικασίας για την επιλογή των προς εγγραφή Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στο Μητρώο Νομικών Εισηγητών του ΄Αρθρου 3 της από 3.6.2021 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (άρθρου 36 ν. 4194/2013) νομικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων και νομικής υποστήριξης συναλλασσομένων σε Κτηματολογικά Γραφεία μεταξύ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την αίτηση υποψηφιότητας