Εμφάνιση Δικαστικών Αντιπροσώπων που είναι εφοδιασμένοι με tablet και λοιπές πληροφορίες για την εκλογική διαδικασία

  1. Μετά από νεότερες οδηγίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία, σας ενημερώνουμε ότι όσοι  συνάδελφοι  είναι διορισμένοι σε εκλογικά τμήματα Αρμοδιότητας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που θα  εφοδιαστούν με  tablet  για την μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων, υποχρεούνται να παρουσιαστούν στον Έφορο και την Εισαγγελία (αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς) από την 24η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00′, παρά το γεγονός ότι ανοίγοντας την εφαρμογή θα ειδοποιείται ο αρμόδιος εισαγγελέας και ο έφορος των δικαστικών αντιπροσώπων. Διαφορετική διαδικασία μπορεί να ακολουθείται σε άλλα Πρωτοδικεία.

      Γραμματείες των Εφόρων

  • Γραμματεία Εφόρου Α’ Εκλογικής Περιφέρειας: Γρ. 223 (2ος όροφος), τηλ.: 2313 311223
  • Γραμματεία Εφόρου Β’ Εκλογικής Περιφέρειας: Γρ. 244 (2ος όροφος), τηλ.: 2313 311244
  • Γραμματεία Εφόρου Γ’ Εκλογικής Περιφέρειας: Γρ. 141 (1ος όροφος), τηλ.: 2313 311141

 

  1. Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι μπορούν να πληροφορούνται τα ονόματα των μελών των εφορευτικών επιτροπών από την ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης https://www.protodikeio-thes.gr/opencms_prot/opencms/ProtSite/

 

  1. ο Δήμος Κιλκίς θα χρησιμοποιήσει την κεντρική αίθουσα του παλαιού Κλειστού Γυμναστηρίου Κιλκίς του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κιλκίς (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 2) για την παράδοση του εκλογικού υλικού (σάκους κλπ) στους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις επερχόμενες εκλογές της 26ης Μαΐου και της 02 Ιουνίου 2019 και και για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας. Οι υπάλληλοι του δήμου μας που θα οριστούν για την παράδοση του εκλογικού υλικού, θα βρίσκονται στον χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου την Παρασκευή 24 και 31.05.2019 από ώρα 15.00 έως και ώρα 22.00 και το Σάββατο 25.05.2019 & 01.06.2019 από ώρα 08.30 έως και ώρα 18.30 για την εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων. Τηλέφωνο επικοινωνίας για την παράδοση του εκλογικού υλικού : 23410 22020 (για τις παραπάνω ώρες)