ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΟΛΑ ΨΗΦΙΑΚΑ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.