Ελληνική αντιπροσωπεία στην Αχρίδα

Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ελληνική αντιπροσωπεία στην Αχρίδα

Στις 29-31/5/2009 ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Μανόλης Λαμτζίδης, επικεφαλής αντιπροσωπείας αποτελούμενης από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.Θ., κ. Νικόλαο Βαλεργάκη και τα μέλη του Δ.Σ., κ. Ελευθέριο Μυλωνά και κ. Γεώργιο Τσαραμπουλίδη, επισκέφθηκαν την πόλη της Αχρίδας στη FYROM, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 54η ετήσια τακτική συνέλευση του Εθνικού Δικηγορικού Συλλόγου της FYROM.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Θ., απευθύνοντας χαιρετισμό στη συνέλευση και στους παριστάμενους εκπροσώπους των επίσημων φορέων,

1.    Τόνισε ότι την παρούσα χρονική περίοδο κατά την οποία παρατηρείται ρευστότητα στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και ιδιαίτερα των βαλκανικών, οι δικηγόροι μπορούν να αποτελέσουν τη «συγκολλητική ουσία», που διατηρεί τους λαούς και τα έθνη ενωμένους. Αυτό προκύπτει από τον ιδιαίτερο θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, ο οποίος καλείται να δίνει σε καθημερινό επίπεδο «σάρκα και οστά» στο ιδανικό της δικαιοσύνης, σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που προβλέπει εγγυήσεις υπέρ των πολιτών για τη διεξαγωγή της «δίκαιης δίκης». Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, χρήσιμα εργαλεία είναι οι υπερεθνικές ενώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων, όπως η UBBA (Ένωση Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων), η IBA (Διεθνής Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων), η UIA (Διεθνής Ένωση Δικηγόρων) και το CCBE (Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης).

2.    Αναφερόμενος στους Δικηγορικούς Συλλόγους κρατών, που είναι ήδη μέλη της Ε.Ε. (Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ.), επισήμανε ότι η ψηφισμένη Ευρωπαϊκή Οδηγία για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, που αφορά και στους δικηγόρους, στην εφαρμογή της θα αποβεί καταστροφική, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες-μέλη, καθώς σε συνθήκες επαγγελματικού υπερπληθωρισμού, η σχεδιαζόμενη κατάργηση της προστασίας των ελάχιστων αμοιβών θα μετατρέψει τον υφιστάμενο έντονο ανταγωνισμό σε «κανιβαλισμό».

3.    Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της δικηγορίας στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, καθώς η δικηγορία μέχρι σήμερα βγήκε αλώβητη από τα απολυταρχικά και δεσποτικά καθεστώτα με τα οποία αναμετρήθηκε με επιτυχία.

4.    Κάλεσε, τέλος, όλους τους δικηγόρους των Βαλκανίων και ευρύτερα της Ν.Α. Ευρώπης σε στενή συνεργασία, συστηματική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και σε κοινές επεξεργασίες προτάσεων, με σκοπό να ενδυναμωθούν οι δεσμοί φιλίας μεταξύ των λαών και των εθνών προς όφελος της ειρήνης.

Στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης, ο κ. Λαμτζίδης συναντήθηκε με όλους τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων των βαλκανικών χωρών, καθώς και με τους Προέδρους  των Δικηγορικών Συλλόγων της Άγκυρας και της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι προσκάλεσαν τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στην Άγκυρα σε συνέδριο για ζητήματα νομικού χαρακτήρα που θα γίνει το φθινόπωρο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ