ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Πολιτισμού διοργανώνει

έκθεση φωτογραφίας δικηγόρων Δ.Σ.Θ.

 

Θέμα: «Η Θεσσαλονίκη με την ματιά των Δικηγόρων».

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το μέλος της επιτροπής κ. Δημήτριο Τσελούδη (αριθμός τηλεφώνου 2310230274 & 6976020614).

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20 Ιανουαρίου 2017.

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής

Στυλιανός Μαυρίδης