ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, 10-11-2009

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, 10-11-2009

Στις 23-9-2009 , ο δικηγόρος Αθηνών Δημήτρης Παπαδόπουλος, συγγραφέας και εκδότης του νομικού βιβλίου ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ, μας υπέβαλε την από 23-9-09 ΠΡΟΣΦΟΡΑ του, με την οποίαν, αποδεχόμενος σχετικό αίτημα του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., πρόσφερε το βιβλίο του αυτό σε όλα τα μέλη του Συλλόγου σχεδόν ΔΩΡΕΑΝ και συγκεκριμένα στη συμβολική τιμή των 5 ευρώ.

Δηλαδή με την καταβολή 5 ευρώ πρόσφερε σε κάθε δικηγόρο:

α) την ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟ , (αξίας 48 ευρώ,)

β) την ΣΥΝΔΡΟΜΗ της για το 2009 (αξίας 15 ευρώ)

γ) το 18ο ενημερωτικό ΤΕΥΧΟΣ της ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΥ (αξίας 6 ευρώ)

δ) έξοδα αποστολής (αξίας 5 ευρώ .)

Στις 24 – 9 -2009 ,ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο , στη συνεδρίαση της ημέρας αυτής , αφού διαπίστωσε την ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ,την ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, την ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ, αλλά και την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ που δίνει η ύπαρξή της ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΥ στο μεγάλο πρόβλημα των ΣΥΝΕΧΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ , που γίνονται κάθε χρόνο στον Α.Κ., στον Κ.Πολ.Δ., στον Π.Κ. και στον Κ.Π.Δ. και αφού επιβεβαίωσε ότι η επιτευχθείσα τιμή των 5 ευρώ είναι πολύ συμφέρουσα , πράγματικά συμβολική και απέχει κατά πολύ της πραγματικής αξίας,ομόφωνα αποφάσισε:

1. Να προμηθευτεί 2000 ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΥΣ, για να τις διαθέσει ΕΝΤΕΛΩΝ ΔΩΡΕΑΝ, στους νέους δικηγόρους (ΜΈΧΡΙ ΠΈΝΤΕ ΕΤΏΝ) και ταυτόχρονα

2. Κάλεσε τον παριστάμενο στη συνεδρίαση Δημ.Παπαδόπουλο, ο οποίος προσήλθε και δήλωσε ότι δεσμεύεται, μέχρι 30-11-2009, να προσφέρει σε όλους τους υπόλοιπους δικηγόρους – μέλη του Δ.Σ.Θ., την ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟ, την ΣΥΝΔΡΟΜΗ της για το 2009 και το 18ο ΤΕΥΧΟΣ της ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 5 ΕΥΡΩ πλέον εξόδων αποστολής, σε κάθε δικηγόρο που θα θελήσει να την αποκτήσει.

Κατόπιν τούτου οποιοσδήποτε δικηγόρος επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και να αποκτήσει την ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟ μπορεί να το δηλώσει στον εκδότη Δημ. Παπαδόπουλο ο οποίος θα του την αποστείλει αντί του προνομιακού τιμήματος των 5 ευρώ πλέον εξόδων αποστολής αυτής στο γραφείο του.

( τηλ . 210/8253032 –FAX 8253035) (email : [email protected] ),

Τέλος όλο ενημερωτικά πληροφορούμε του συναδέλφους ότι η ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ:

αφενός μεν περιέχει τον Α.Κ. – τον Κ.Πολ.Δ. – τον Π.Κ. – τον Κ.Ποιν.Δ. – τον νόμο περί εμπορικών μισθώσεων – το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης – τον νόμο για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας – και το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ετερόφυλων προσώπων ,

αφετέρου δε με το σύστημα ΚΛΑΣΣΕΡ που διαθέτει ενημερώνεται ,σε κάθε τροποποίηση που γίνεται ,από τον εκδότη της, ο οποίος την αποστέλλει αμέσως, με αποτέλεσμα κάθε άρθρο, τη στιγμή που χρησιμοποιείται να είναι έγκυρο.