ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μετά από συντονισμένες  προσπάθειες του Προέδρου του, πέτυχε τη διεύρυνση των καθορισμένων ραντεβού στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης από 11/10 μέχρι 18/10 ώστε να μπορούν τα μέλη του να εξυπηρετηθούν ταχύτερα. Πλέον οι συνάδελφοι θα μπορούν να ορίζουν την ημερομηνία της επισκέψεώς τους στο  Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης εβδομαδιαία και όχι μόνο ημερήσια και θα δύνανται να πράττουν αυτό στο μέλλον εάν λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή του μέτρου και δεν παρατηρηθούν φαινόμενα μη ορθής χρήσης (π.χ. ραντεβού που δεν πραγματοποιούνται και ορίζονται από ένα και μόνο δικηγόρο).    

Περαιτέρω με έγγραφο που απέστειλε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, ζητήθηκε η επαναφορά του διευρυμένου ωραρίου εξυπηρέτησης στα ταμεία του  Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης (ώρες 08.00-14.000) προκειμένου να καταστεί δυνατό να διεκπεραιώνονται περισσότερες συναλλαγές, ώστε να υποστηριχθεί η λειτουργία της τοπικής αγοράς.  Υπενθυμίζεται, ότι με αντίστοιχο έγγραφο του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 21277οικ/24.4.2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που ίσχυσε για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.(βλ. συνημμένο)

Τέλος, για την εξυπηρέτηση των δικηγόρων – μελών του ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης από την Τετάρτη 13/10/2021 θα δέχεται αιτήσεις για απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου από το Κτηματολογικό Γραφείο Νεάπολης και θα παραλαμβάνουν τα αιτηθέντα έγγραφα κατόπιν ενημέρωσής τους από την Υπηρεσία. (θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση)

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταβάλει καθημερινά  έμπρακτες προσπάθειες σε όλους τους φορείς και  τις Υπηρεσίες για την ασφαλέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων  – μελών του.

 

        Ο Πρόεδρος                Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας         Πέτρος Ε. Σαμαράς