Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: Οι εναλλακτικές/συναινετικές διαδικασίες στην ποινική δίκη

Επισυνάπτεται, η ανακοίνωση για την επικείμενη διενέργεια του εκπαιδευτικού προγράμματος από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ με τίτλο: “Οι εναλλακτικές/συναινετικές διαδικασίες στην ποινική δίκη” με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ κα Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου.