Εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2018

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης,
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συγκρούσεων (ΕΙΕΣ)
και την ADRODR International
ανακοινώνουν εκπαίδευση στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2018
 

Οι ώρες εκπαίδευσης διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Πέμπτη 31η Μαϊου 2018 : 09.00 – 19:00

Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 : 09.00 – 19:00

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350,00€ 

Δηλώσεις συμμετοχής www.dsth.gr