Εκκρεμότητες πληρωμών δικηγόρων του ΔΣΘ για το υποέργο 2 “Υποστήριξη εφαρμογής του Ν.3869/2010” της πράξης “Δίκτυο υποστήριξης καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης”.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.