Εκκαθάριση παράλληλης ασφάλισης έτους 2020

Αναρτάται οδηγός εκκαθάρισης παράλληλης ασφάλισης έτους 2020. Η πληρωμή πρώτης δόσης τυχόν χρεωστικού υπολοίπου πρέπει να γίνει μέχρι 31.08.2021. Ευχαριστούμε τον Σύμβουλο του ΔΣΑ Ανδρέα Κουτσόλαμπρο για τη σύνταξη του Οδηγού

Συνημμένα αρχεία: