Εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών

Με την απόφαση 156 των 16/9/2009 και 21/9/2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.), τίθενται σε ασφαλιστική εκκαθάριση πέντε ασφαλιστικές εταιρείες (ΑΣΠΙΣ ΑΕΑ ΖΗΜΙΩΝ , ΑΣΠΙΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ και ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΓΑ ), μετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους και σύμφωνα με τα άρθρα 3,10,7,8,9, 10, 12α, 13γ, 17α και 17γ του ΝΔ 400/1970 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠ.Ε.Ι.Α. (www.pisc.gr) η κατάσταση εποπτών εκκαθάρισης είναι :

Γ.Η.ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α., Επόπτης Εκκαθάρισης Αλευρομύτης Νικόλαος Αλίμου 2-4 Αθήνα  τηλ. 210-9887816
ΑΣΠΙΣ ΑΕΑ ΖΗΜΙΩΝ, Επόπτης Εκκαθάρισης Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος Ιουλιανού και Μαυροματαίων 17 Αθήνα τηλ 210 8250232
ΑΣΠΙΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Επόπτης Εκκαθάρισης Καφεντζής Χαρίλαος Πανεπιστημίου 57 Αθήνα τηλ. 210 3249705
ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., Επόπτης Εκκαθάρισης Μπούνα Περσεφόνη Προμηθέως 5 Αθήνα τηλ. 6932536083
ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., Επόπτης Εκκαθάρισης Σακκά Βασιλική Σατωβριάνδου 57 Χαϊδάρι τηλ. 6972586194

Τέλος για τον κλάδο Αυτοκινήτων κάλυψη θα παρέχει το επικουρικό κεφάλαιο για 30 ημέρες, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο.