ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ Ο ΔΣΘ ΚΑΙ Η ΙΜΒΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ
ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 
 Η 15η ΜΑΪΟΥ 2015!
 
Συνημμένα αρχεία: