Έκδοση νέων βεβαιώσεων κυκλοφορίας αυτοαπασχολούμενων από την πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους που έχουν εκδώσει βεβαιώσεις κυκλοφορίας αυτοαπασχολούμενου μέσω της πλατφόρμας ΕΡΓΑΝΗ (ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στον ιστότοπο https://forma.gov.gr/) ότι έχουν ημερομηνία λήξης την 30.11.2020 και θα πρέπει αυτές να ανανεωθούν για το χρονικό διάστημα από 1.12.20 έως 7.12.20.