Έκδοση-Ανανέωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών (Υπογραφών) από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Έκδοση-Ανανέωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των  μελών του, σε συνεργασία με το portal της Ολομέλειας,  βοηθά ώστε να  απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την Έκδοση ή Ανανέωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών (υπογραφών). Έτσι παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών υπογραφών χωρίς την επίσκεψη των συναδέλφων σε Κ.Ε.Π.  και στη συνέχεια την μεταφορά τους στο κατάληλο USB Token.

            Ο Δικηγόρος – μέλος του Δ.Σ.Θ. αφού υποβάλει αίτηση ηλεκτρονική αίτηση στην Πύλη ΕΡΜΗΣ και στη συνέχεια στην πύλη της ολομέλειας (διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο οδηγό). Προσέρχεται μετά από ραντεβού στα γραφεία του Δ.Σ.Θ. όπου γίνεται η έκδοση και εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής στο κατάλληλο USB Token. Ο συνολικός χρόνος έκδοσης  και εγκατάστασης είναι 30 λεπτά.

            Με την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής ο δικηγόρος μπορεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΣ Ολομέλειας (olomeleia.gr) να πραγματοποιήσει.

  • Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο ΣτΕ, στα 11 Διοικητικά Εφετεία και 29 Διοικητικά Πρωτοδικεία (διαλειτουργικότητα με ΟΣΔΔΥ ΔΔ / 16.5.2018).
  • Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Ελεγκτικό Συνέδριο (διαλειτουργικότητα με ΟΠΣ ΕλΣυν 16.5.2018).
  • Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου σε 17 Ειρηνοδικεία (διαλειτουργικότητα  με ΟΣΔΔΥ ΠΠ /16.8.2018).
  • Παράλληλα, επίκειται η ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης στα (πολιτικά) Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Χαλκίδας.

Επίσης ο δικηγόρος μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική του υπογραφή και σε διάφορες άλλες δραστηριότητες έκτος της ηλεκτρονικής κατάθεσης, όπως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ηλεκτρονικές αιτήσεις που απαιτείται χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής κ.ά.

Συνημμένο θα βρείτε τον αναλυτικό οδηγό με τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τον δικηγόρο ώστε να γίνει δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής

         Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                           Πέτρος Ε. Σαμαράς