ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4523/2018

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 18.00
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνημμένα το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης.