ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: