Εκδήλωση “Νομική προσωπικότητα και το νέο δίκαιο των προσωπικών εταιριών”

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου

Εκδήλωση με θέμα
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Παμπούκης
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
Ώρα 20.00
Αμφιθέατρο Τράπεζας Πειραιώς
Κατούνη 12-14 Λαδάδικα Θεσσαλονίκη