ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ν.3500/2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ (25/11/2015 ΩΡΑ 18.30 ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Συνημμένα η αφίσα και η πρόσκληση της εκδήλωσης