Εκδήλωση με θέμα: “Αστυνομική αυθαιρεσία και ρατσιστικό κίνητρο”

Συνημμένα η αφίσα, το πρόγραμμα και η πρόσκληση της εκδήλωσης.