Εκδήλωση για κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων