ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΒΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος συνδιοργανώνει

με την Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου,

επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η επιρροή της νομολογίας του ΕΔΔΑ στην εθνική νομολογία».

 

Η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Ιωάννη Μανωλεδάκη.

  

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:45 στο ΕΒΕΘ.