ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΟΒΕ 5 & 6 ΑΠΡΙΛIOΥ 2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 
ΕΚΔΉΛΩΣΗ ΜΕ ΘΈΜΑ: 
 
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
 
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 – Ώρα 6:00 μ.μ. Σάββατο 6 Απριλίου 2019 – Ώρα 10:00 π.μ.
Αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης – Τσιμισκή 29
 
Συνημμένα η αφίσα, το πρόγραμμα και η πρόσκληση της εκδήλωσης.