ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΡΥΓΕΝΗ: “Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ (το έτος 2023)”

Συνημμένα η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.