Εισφορές ΤΑΝ και ΤΕΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο 2012

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Αφορά όσους έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το ΤΑΝ

Συνημμένα αρχεία: