ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο επαναπροσδιορισμός οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί την περίοδο της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων  (13-3-2020 μέχρι 31-5-2020) και αφορούν υποθέσεις

– Ρύθμισης Οφειλών (μηνός Μαΐου 2020 όλων των πινακίων)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ COVID-19

 Όποιος είχε υποθέσεις  αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής.