ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΘΕΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 13.3.2010 ΕΩΣ 31.5.2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τον επαναπροσδιορισμό οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί κατά την περίοδο αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων (13-3-2020 μέχρι 31-5-2020) και αφορούν υποθέσεις της:

– Τακτικής διαδικασίας,

– διαδικασίας Δίκαιης Ικανοποίησης και

– Ασφαλιστικών Μέτρων

 Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής

Συνεχίζεται ο επαναπροσδιορισμός των άλλων διαδικασιών και όταν ολοκληρωθεί θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.