Εγκύκλιος για τις διαδικασίες δηλώσεων στο κτηματολόγιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
————-
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2008

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά εγκύκλιο για τις διαδικασίες δηλώσεων στο κτηματολόγιο, την οποία επιμελήθηκε ο Δικηγόρος Γιάννης Σπ. Μακρής, Σύμβουλος Δ.Σ.Θ.

Στα γραφεία του Συλλόγου μπορείτε να παραλάβετε, εκτός από την εγκύκλιο, τα έντυπα δηλώσεων καθώς και τις εγκυκλίους της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης