ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΩΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Σας αποστέλλουμε τη με αριθμ. 2/2021 Εγκύκλιο του Αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Δημητρίου Παπαγεωργίου σε απάντηση της από 18.12.2020 
επιστολής της Ολομέλειας.