Εγχειρίδιο της ολομέλειας για την εφαρμογή Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για δικηγόρους κατά την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος

Το κείμενο του εγχειριδίου (manual) εφαρμογής Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για δικηγόρους κατά την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος που συντάχθηκε κατόπιν απόφασης της ολομέλειας, αναρτήθηκε στο www.dsanet.gr και στο portal.olomeleia.gr και κάθε δικηγόρος θα μπορεί να λάβει γνώση αυτού κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών του.