Εφετείο Θεσσαλονίκης: Περαιτέρω διευκρινήσεις για Νέο Προσδιορισμό Πολιτικών Υποθέσεων που Ματαιώθηκαν Λόγω COVID

Σας παρακαλούμε ενημερώστε τους δικηγόρους μέλη του συλλόγου σας ότι θα πληροφορούνται τη νέα δικάσιμο της υπόθεσής τους που ματαιώθηκε λόγω COVID, από τη σελίδα solon.gov.gr (Πολιτική Ροή Εφετείου) με το ΓΑΚ/ΕΑΚ του προσδιορισμού του δικογράφου, που έχουν στα χέρια τους και ματαιώθηκε.

Επίσης παρακαλούμε θερμά να ενημερώνονται μόνοι τους χωρίς να απευθύνονται για το συγκεκριμένο λόγο στη γραμματεία του Εφετείου, επειδή δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί σε τόσο μεγάλο φόρτο κλήσεων.

Αθανάσιος Ι. Πέρδος

Εφετείο Θεσσαλονίκης

Ειδικό Γραφείο Πληροφορικής

Γραφείο 440

Τηλ: 2313311440