Εφαρμογή της απόφασης του ΕΤΑΑ για την κατάταξη των δικηγόρων σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες, από το περιφερικό τμήμα του ΕΤΑΑ στην Θεσσαλονίκη

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.

Συνημμένα αρχεία: